• Διατροφή
  • Ευεξία
  • Ζωή

EVEXIADIET

Πολιτική Απορρήτου

EVEXIADIET | GDPR

Πολιτική Απορρήτου

EVEXIADIET

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για τα δεδομένα των χρηστών (Επισκέπτες ή Πελάτες) από το γραφείο του Διαιτολόγου – Διατροφολόγου Δημήτρη Μπιτσάνη με τον ευδιάκριτο τίτλο ΕvexiaDiet (το “Γραφείο”) μέσω αυτής της ιστοσελίδας https://www.evexiadiet.com/

Επισκεπτόμενοι αυτόν τον ιστότοπο αποδέχεστε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου.

Το Γραφείο δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο, τα ιδιωτικά δεδομένα και τα αντίστοιχα δικαιώματα όσων χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο.
Το Γραφείο έχει θεσπίσει αυτήν την Πολιτική Απορρήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR), προκειμένου να καθορίσει τους κανόνες που σχετίζονται με τους διαφορετικούς τύπους δεδομένων που συλλέγονται μέσω του Γραφείου, καθώς και τους τρόπους και τις μεθόδους με τις οποίες αυτά τα δεδομένα θα χρησιμοποιούνται. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου αναμένεται να αλλάξει ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τις σχετικές νομικές διατάξεις σχετικά με την προστασία του απορρήτου. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε την Πολιτική Απορρήτου κατά καιρούς για να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τις διατάξεις της. Η συνεχής χρήση αυτού του ιστότοπου θεωρείται πως είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Τρίτα Μέρη και Cookies

Σύμφωνα με τις διατάξεις του GDPR, θα ειδοποιηθείτε και θα σας ζητηθεί να συναινέσετε για τη συλλογή δεδομένων από αυτόν τον ιστότοπο κατά την άφιξή σας εδώ.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την πολιτική σχετικά με τα cookies πατώντας εδώ

Συλλογή Δεδομένων

Το Γραφείο μπορεί να συλλέξει διαφορετικούς τύπους δεδομένων, τόσο προσωπικά όσο και μη προσωπικά, σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστότοπου και των υπηρεσιών από εσάς (Επισκέπτες ή Πελάτες).

«Προσωπικά Δεδομένα» σημαίνει όλα τα δεδομένα που συλλέγονται και μπορούν να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά και περιλαμβάνουν στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. πλήρες όνομα, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση e-mail, διεύθυνση προφίλ κοινωνικών μέσων, αναγνωριστικό χρήστη σε εφαρμογές επικοινωνίας όπως το Skype & Facebook Messenger) καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του πλάνου υγείας και διατροφής σας (π.χ. ημερομηνία γέννησης, ιατρικό ιστορικό, φαρμακευτική αγωγή του ατόμου, διατροφικές προτιμήσεις, σωματομετρικές μετρήσεις & διατροφική αξιολόγηση). Αυτό περιλαμβάνει επίσης δεδομένα σχετικά με το τηλεφωνικό κέντρο που διαχειρίζεται το Γραφείο το οποίο αποθηκεύει (όλα τα) μηνύματα αυτόματου τηλεφωνητή για τους Πελάτες.

Τα δεδομένα συλλέγονται μόνο με σκοπό να επιτρέπεται η προσφορά υπηρεσιών στον Πελάτη και δεν θα αποκαλύπτονται σκόπιμα σε τρίτους, ιδιώτες ή εταιρίες, αλλά θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς των υπηρεσιών μας (π.χ. συνεδριών ή στατιστικών μελετών και ερευνών) και επικοινωνιών μεταξύ του Γραφείου και του Πελάτη (π.χ. για να απαντηθούν τηλεφωνικές κλήσεις, για αποστολή ενημερωτικού υλικού, για προγραμματισμό συνεδριών). Τα στοιχεία του πελάτη κατά την εκτέλεση ερευνητικών και στατιστικών σκοπών θα είναι κρυπτογραφημένα. Επιπλέον, θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα κατά ηλεκτρονικών επιθέσεων για την προστασία αυτών των δεδομένων, όπως η χρήση ενημερωμένου λογισμικού προστασίας από ιούς.

Μόνο ΑΝ απαιτείται και μόνο με την επίσημη συγκατάθεσή του πελάτη, ενδέχεται να χρειαστεί η ανακοίνωση ή αναζήτηση πληροφοριών από τρίτους για παράδειγμα από τον προσωπικό ιατρό σας ή άλλον επαγγελματία υγείας (π.χ. φυσιοθεραπευτή, ψυχολόγο) ή τον προπονητή σας,, και αυτό για την καλύτερη προσωπικής σας εξυπηρέτηση και την άρτια παροχή δικαιολογητικών υπηρεσιών από το γραφείο μας για την προστασία και την υγεία σας .

Συγκατάθεση

Υποβάλλοντας Προσωπικά Δεδομένα συμφωνείτε ότι το Γραφείο μπορεί να συλλέξει τα δεδομένα σας. Το Γραφείο συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα μόνο μέσω προαιρετικών, εθελοντικών υποβολών, όπως η τηλεφωνική επαφή, η επικοινωνία μέσω email, πληροφορίες έρευνας και ηλεκτρονική εγγραφή ή φόρμες. Σύμφωνα με την εν λόγω δραστηριότητα, οι τύποι και το είδος των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται θα ποικίλλουν σε αυτό που θεωρείται απολύτως απαραίτητο για το επίπεδο υπηρεσίας που θα ληφθεί. Σε κάθε περίπτωση, προβλέπεται ρητά ότι το Γραφείο δεν θα συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα, εκτός εάν ζητηθεί να παράσχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για ένα τέτοιο συμβάν.
Δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε το νομικό δικαίωμα ή να σας αποστέλλουμε όλες τις απαραίτητες συγκαταθέσεις για την παροχή οποιωνδήποτε δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν Προσωπικών Δεδομένων άλλου ατόμου, στο Γραφείο.

Χρήση Δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο ζητούνται και για τους οποίους θα συναινέσετε.

Το Γραφείο μπορεί να χρησιμοποιήσει Προσωπικά Δεδομένα, όπως κρίνεται απαραίτητο, για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση ή/και να επιβάλει τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Για παράδειγμα, το Γραφείο μπορεί να χρειαστεί να διερευνήσει, να αποτρέψει ή να λάβει μέτρα σχετικά με παράνομες δραστηριότητες ή/και παραβιάσεις των όρων χρήσης, ή να καταγράψει και να ανταποκριθεί σε τυχόν δικαιώματα εκ μέρους σας, για αξιώσεις τεχνικής υποστήριξης ή για αιτήματα εξυπηρέτησης Πελατών, ερωτήσεις και ανησυχίες σχετικά με αυτήν την Πολιτική.

Η επεξεργασία των Δεδομένων μπορεί να γίνει με σκοπό να διασφαλιστεί το:

• Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε δικαίωμα να ενημερώνεστε και να ζητάτε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε.
• Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να τροποποιήσουμε ή να ενημερώσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, αν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
• Δικαίωμα διαγραφής – έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας.
• Δικαίωμα περιορισμού – έχετε δικαίωμα να ζητήσετε την προσωρινή ή οριστική διακοπή της επεξεργασίας όλων ή ορισμένων από τα προσωπικά δεδομένα σας.
• Δικαίωμα εναντίωσης – έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην από μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, στηριζόμενοι σε λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση – έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.
• Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων – έχετε δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας σε ηλεκτρονική μορφή και να διαβιβάσετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα στην υπηρεσία κάποιου τρίτου και
• Δικαίωμα μη υπαγωγής σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων – έχετε δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε μια απόφαση η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως η κατάρτιση προφίλ, εφόσον η απόφαση θα είχε νομικές επιπτώσεις για εσάς ή άλλες εξίσου σημαντικές επιπτώσεις.

Κοινή Χρήση Δεδομένων

Το Γραφείο δεν θα αποκαλύψει τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς να λάβει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

Ασφάλεια

Το Γραφείο λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να παρέχει ασφάλεια σε σχέση με την αποθήκευση δεδομένων και να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα δεν θα χαθούν ή θα χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά. Αν και λαμβάνονται οι απαραίτητες προφυλάξεις για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πληροφοριών, πρέπει να σημειωθεί ότι η ασφάλεια δεν είναι εγγυημένη μέσω του διαδικτύου. Πάρα ταύτα , προκειμένου να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη στοιχείων σας, χρησιμοποιούνται κατάλληλες μετρήσεις ασφαλείας (π.χ. υψίστης ασφάλειας λογισμικά antivirus) για την ασφάλεια και προστασία των πληροφοριών που συλλέγουμε για εσάς. Τα αρχεία με τα προσωπικά σας δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα στον υπολογιστή αλλά και στο smartphone προστατεύονται με ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης ή και βιομετρικά δεδομένα (fingerprint).

Στο γραφείο οι πληροφορίες και αρχεία σας είναι αποθηκευμένα και κλειδωμένα, στα οποία αρχεία πρόσβαση έχει μόνο ο διαιτολόγος. To Γραφείο διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκευμένα για διάστημα έξι ετών ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τότε που θα διακόψετε την συνεργασία με το Γραφείο, αν κριθεί απαραίτητο, για την προστασία των εννόμων συμφερόντων του.

Στο γραφείο οι πληροφορίες και αρχεία σας είναι αποθηκευμένα και κλειδωμένα, στα οποία αρχεία πρόσβαση έχει μόνο ο διαιτολόγος. To Γραφείο διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκευμένα για διάστημα έξι ετών ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τότε που θα διακόψετε την συνεργασία με το Γραφείο, αν κριθεί απαραίτητο, για την προστασία των εννόμων συμφερόντων του.

Τελευταία ενημέρωση, Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2023.

Πολιτική Cookies

Σχετικά με την πολιτική Cookies

Αυτή η Πολιτική Cookie εξηγεί τι είναι τα cookies, την χρήση τους σε αυτόν τον ιστότοπο και τι σκοπούς εξυπηρετούν. Πρέπει να διαβάσετε αυτήν την πολιτική για να κατανοήσετε τι είναι τα cookies, πως τα χρησιμοποιούμε σε αυτόν τον ιστότοπο και τους τύπους των cookies που χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε με τα cookies και πως χρησιμοποιούμαι τις πληροφορίες αυτές, και πώς να διαχειρίζεστε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookies.

Έχετε τον πλήρη έλεγχο της χρήσης cookie καθώς και ανά πάσα στιγμή την δυνατότητα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας ή να αναιρέσετε εντελώς τη συγκατάθεσή σας από τη δήλωση cookie στον ιστότοπό μας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με εμάς, τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας και τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα στην Πολιτική Απορρήτου μας. Η συναίνεση σας ισχύει για τον ακόλουθο domain: https://www.evexiadiet.com/

Τι είναι τα Cookies;

Τα cookieς είναι πολύ μικρά αρχεία κειμένου τα οποία περιέχουν μικρά κομμάτια πληροφοριών, και δημιουργούνται από ένα διακομιστή ιστού κατά την σύνδεση σας. Τα cookies τοποθετούνται στη συσκευή σας απευθείας κατά την περιήγηση σας στον δικτυακό μας τόπο. Αυτά τα cookies μας βοηθούν να κάνουμε τον ιστότοπο να λειτουργεί σωστά και πιο ασφαλή, να παρέχουμε καλύτερη εμπειρία χρήστη, να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί ο ιστότοπος, να αξιολογήσουμε την απόδοση του και να εντοπίζουμε τομείς που χρειάζονται βελτίωση προκειμένου να διατηρηθεί η βέλτιστη λειτουργία και χρηστικότητα του ιστότοπου αυτού.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;

Όπως οι περισσότερες διαδικτυακές υπηρεσίες όσον αφορά τις μεθόδους παρακολούθησης δραστηριότητας χρηστών, ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί first-party και third-party cookies για διάφορους σκοπούς. Τα first-party cookies είναι κυρίως απαραίτητα για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του ιστότοπου και την παροχή καλύτερης εμπειρίας χρήστη. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν κανένα από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Τα third-party cookies χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατανόηση της απόδοσης του ιστότοπου και της αλληλοεπίδρασης σας με τον ιστότοπο μας, της διατήρησης της ασφάλειας των υπηρεσιών μας και της προστασίας στον ιστότοπο, την παροχή σχετικών διαφημίσεων σε εσάς και, γενικά, για να σας παρέχουν καλύτερη και βελτιωμένη εμπειρία χρήστη και να σας βοηθήσουν να επιταχύνετε τις μελλοντικές σας αλληλεπιδράσεις με τον ιστότοπο μας.

Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε;

Οι ακόλουθες κατηγορίες cookies χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας:

Απαραίτητα
Τα απαραίτητα cookies σας επιτρέπουν να περιηγείστε στον ιστότοπο και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητές του, όπως είναι η σύνδεση στις ασφαλείς περιοχές του. Ο ιστότοπος δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.

Aνάλυσης
Τα cookies ανάλυσης χρησιμοποιούνται για την κατανόηση του τρόπου αλληλοεπίδρασης των επισκεπτών με τον ιστότοπο, παρέχοντας μετρήσεις σχετικά με τις επισκέψεις στον ιστότοπο, το ποσοστό εγκατάλειψης, την πηγή επισκεψιμότητας κ.λπ.

Απόδοσης
Τα cookie απόδοσης χρησιμοποιούνται ειδικά για την ανάλυση βασικών δεικτών απόδοσης για τη βελτίωση της λειτουργίας του ιστότοπου, που με την σειρά της θα βοηθήσει στην βελτιστοποίηση της εμπειρίας χρήστη.

Διαφήμισης
Τα cookie διαφήμισης χρησιμοποιούνται για την παροχή σχετικών στοχευμένων διαφημίσεων και μάρκετινγκ καμπανιών που είναι προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας. Σκοπός των cookie διαφήμισης είναι να παρακολουθούν τις επισκέψεις του χρήστη στον ιστότοπο και να συλλέγουν πληροφορίες προκειμένου να παρέχουν εξατομικευμένες διαφημίσεις.

Πώς μπορώ να ελέγξω τις προτιμήσεις cookies;

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookies ανά πάσα στιγμή πιέζοντας το κουμπί “Ρυθμίσεις”. Αυτό θα σας επιτρέψει στη συνέχεια να επιλέξετε εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις κατηγορίες cookie από το αναδυόμενο παράθυρο.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookieς αργότερα μέσω του προγράμματος περιήγησής στην περίοδο σύνδεση σας, επιλέγοντας την ενότητα «Privacy & Cookies Policy» στην οθόνη σας. Αυτό θα ξαναεμφανίσει τη ειδοποίηση συναίνεσης για τα cookies δίνοντάς σας τη δυνατότητα να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις σας ή να ανακαλέσετε εντελώς τη συγκατάθεσή σας.

Επιπλέον, τα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης εφαρμόζουν διαφορετικούς τρόπους αποκλεισμού και διαγραφής των cookies στις δυνατότητες του ιστότοπου. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να αποκλείσετε / διαγράψετε τα cookies. Για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των προτιμήσεων cookie, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής cookie, επισκεφθείτε τις σελίδες: wikipedia.org, www.allaboutcookies.org

Κλείστε Ραντεβού