• Διατροφή
  • Ευεξία
  • Ζωή

EVEXIADIET

Φιλοσοφία

- φιλοσοφια

«Η σωστή διατροφή είναι το βασικό συστατικό της σωματικής και πνευματικής ευεξίας!»

Στο EvexiaDiet έχοντας σαν οδηγό το τρίπτυχο Διατροφή- Ευεξία –ζωή, παράγουμε προγράμματα που προωθούν την ιδανική πρόσληψη θρεπτικών συστατικών για το άτομο προκειμένου να επιτύχει τη βέλτιστη υγεία, μέσω της «Βέλτιστης Διατροφής».

Στο EvexiaDiet ο ανθρώπινος παράγοντας είναι υψίστης σημασίας και προτεραιότητας!,

N

Παράγουμε πρωτότυπα, εύκολα, ποικίλα και διατροφικά ποιοτικά προγράμματα (δείτε υπηρεσίες και διατροφικές προσεγγίσεις) για την ενίσχυση και λειτουργία του ανοσοποιητικού, εγκέφαλου και μνήμης,

N

Εκπαιδεύουμε τον διαιτώμενο σε διατροφικές ενεργειακές και θρεπτικές επιλογές, δηλαδή «ποιοτικές θερμίδες»!

N

Παρέχουμε σωστή διατροφική συμβουλευτική προωθώντας την βέλτιστη υγεία για μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, μαθαίνοντας το άτομο να βελτιώνει τις διατροφικές συνήθειες του. Επίσης να διαφοροποιεί τις επιλογές του από τα ενεργειακά πυκνά ή άδειων θερμίδων τρόφιμα, των οποίων το υψηλό λίπος, ζάχαρη κι αλάτι στην σύσταση τους υπερισχύουν σε πρόσληψη των ουσιαστικών καλών θρεπτικών συστατικών, με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα τσιμπολογήματα και το binge eating, και κατά συνέπεια το βάρος, το κοιλιακό λίπος και η ινσουλινοαντίσταση (αντί για την ΥΓΙΗ ευαισθησία στην ινσουλίνη) και να επιβαρυνθεί ο μεταβολισμός!

Συνεδρίες-Εκπαίδευση

 

Συνεδρίες & διατροφική εκπαίδευση
εξ αποστάσεως (Internet sessions)

Συνεδρίες & διατροφική εκπαίδευση στον χώρο σας

Εκπαίδευση εταιρειών

Εκπείδευση σχολείων και οργανισμών

Αξιολόγηση Διατροφικής κατάστασης

Κλείστε  Ραντεβού